HISTORIE OSADY

OSADA LOUISIANA  Kompletní název: OSADNÍ KLUB LOUISIANA – Štěchovice (O.K.L.)

Osada na řece Kocábě (“Hadí řeka”) byla založena v roce 1930.
První chata byla postavena Frantou Petrusem a Čendou Šlehofrem. Poz­ději začali jezdit Franta Šmejsa, Vašek Bräuer, Franta Zdvihal, Valda No­votný a Vosecký.

Vznik jména LOUISIANA byl nanejvýš exotický a jistě také jedinečný v dějinách našeho trampingu. Roku 1929 se hrála v pražském Varieté černošská revue Louisiana. Franta Petrus nelenil a pozval tři svižné, čoko­ládové tanečnice na osadu, aby poznaly nádheru HADÍ ŘEKY i romantic­kého života, jímž si přibližujeme nekonečné dálky. Girls byly nadšené a jistě ve své domovině Louisianě vzpomínají na veselé chlapce, s kterými prožily táborový večer i den v naší „divočině”.

LOUISIANA byla dlouhou dobu jen osadou pistolnickou, ale když se okolí začalo vysmívat, že jsou „bábovkové”, kteří se na sport neumějí po­dívat, tak se do toho dali a hned napoprvé vyhráli mistrovství HADÍ ŘEKY ve volejbalu.

Mají také své čestné osadníky: šampióna boxu Edu Hrabáka a Pepíka Macáka, který se vlastně naučil globetrotřit a boxovat na osadě, tedy dávno před tím, než se stal populárním v Paříži. Dalším členem je Tony Hořínek, jehož píseň Anita byla složena na osadě a poprvé zpívána v osadním baru U troníčku. Eda Hrabák je milován celou osadou pro své upřímné kama­rádství a hlavně pro svou skromnost .  Bob Hurikán – Dějiny trampingu 1940

I později O. K. Louisiana měla a má členy vynikající nejen ve sportu, ale i v hudbě a zpěvu. např. Tony Linhart hrál a vedl skupinu Pacifik. Osada měla i svoje hudební zastoupení ve skupině Louisiana vedené Jardou Hojerem.

Aby bylo kde turnaje pořádat, vybudovala osada po povodni 1981 na bývalém smetišti svépomocně sportovní areál s klubovnou. Roku 1992 byla osada elektrifikována.
V současnosti má osada 100 chat.

Osada pravidelně pořádá nohejbalové turnaje a pravidelně poslední víkend v srpnu volejbalový turnaj ” O pečenou husu ” .